KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Leszczyński, Mikołaj.

    Projekt rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych terminala przeładunkowego / Mikołaj Leszczyński ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2023. - 75 s. : il.

Cement
Transport intermodalny
Wózki widłowe

   
PD.9541