KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Frelik, Aleksandra.

    Co mówią zwłoki? : Kryminalistyczne studium przypadków / Aleksandra Frelik ; Marek Centkowski.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022. - 121 s. : il.

Zwłoki
Tanatologia
Czas zgonu

   
PD.9318