KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Wikarczyk, Agnieszka.

    Rezerwy w podmiotach gospodarczych - pojęcie, klasyfikacja, sposób tworzenia / Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018.     (Przedsiębiorstwo Przyszłości)

Rezerwy
Rachunkowość