KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Banaszewski, Jarosław.

    Wpływ zagrożeń XXI wieku na planowanie kryzysowe / Jarosław Banaszewski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 103 s. : il.

Bezpieczeństwo
Planowanie kryzysowe

   
PD.8013