KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Gudelun, Mateusz.

    Warianty przewozów ładunków sztukowych dla ustalonej relacji przewozowej / Mateusz Gudelun ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 76 s. : il.

Transport
Ładunki

   
PD.7702