KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Drożdżewicz, Filip.

    Terroryzm islamski zagrożeniem bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Polski / Filip Drożdżewicz ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 53 s. :

Polska
Unia Europejska
Bezpieczeństwo
Terroryzm

   
PD.7648